سام سهام - خودرو

تحلیل تکنیکال خودرو - سیگنال خرید آر اس آی

خودرو دقیقا مطابق سناریوی پیش بینی شده در تحلیل قبل تا 323 تومان صعود کرد اما بیش از انتظار نیز نزولی شده و تا 265 شاهد کاهش قیمت بود. با تشکیل کف جدید احتمالا یکبار دیگر شاهد افزایش قیمت تا مقاومت 323 باشیم.

13961023 تحلیل تکنیکال خودرو 

تحلیل تکنیکال خودرو - خودرو در ابتدای راه

روند نزولی خودرو در کف 231 به پایان رسیده است. روند صعودی خودرو آغاز شده اما به دلیل فشار عرضه، روند صعودی با رفت و برگشت زیاد پیشروی می کند. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13960924 تحلیل تکنیکال خودرو