نبض بازار

نبض بازار؛ چهار شنبه 18 مهر 1397

امروز انتظار بازار چندان صعودی نمیره

داروسازی اوه سینا اوایل هفته بعد عرضه خواهد شد.

شپنا پیش از شروع بازار شاهد صف خرید هست

ذوب که افزایش 5 برابری قیمت رو در چند ماه اخیر شاهد بود درگیر صف فروش شده

تاپیکو امروز هم شاهد صف خرید هست. این سهم میتونه در یکسال آینده شرایط پیش آمده برای ذوب رو تکرار کنه.

نمادهای مهم مثبت کننده شاخص کل: شپنا؛ کچاد، تاپیکو، پار، پارسان و فارس

رمپنا 383 واحد شاخص رو منفی کرد

شاخص کل تنها 168 واحد مثبت شد اما شاخص هم وزن 549 واحد افتاد. بازار از سهم های کوچکتر در حال فراره.