نبض بازار

نبض بازار؛ سه شنبه 24 مهر 1397

در بازار امروز هم جو کاملا مثبتی شاهد هستیم.

وبملت و تاپیکو طلایه داران اصلی صف های خرید هستند.

امروز بازار به صورت یکسان در حال رشد است و شرکت های کوچک و بزرگ به یک میزان صعودی هستند.

صف فروش غپاک هم جمع آوری شد. پس از دو هفته صف فروش و گره معاملاتی امروز تا به این لحظه 13 میلیون سهم معامله شده