نبض بازار

نبض بازار؛ دوشنبه 23 مهر 1397

بازار امروز از ابتدا صعودی آغاز به کار کرده و در یکساعت اول 5000 واحد شاخص کل بالا رفته است.

عرضه اولیه داوه آغاز شد: حداکثر سهام قابل خرید برای هر کد معاملاتی 700 سهم و دامنه ی قیمت مشخص شده از 3.000 تا 3.300 ریال می باشد

تمامی شرکت های بزرگ امروز مثبت بوده و در شاخص هم تاثیر مثبت گذاشته اند. بیشترین تاثیرات مثبت در حال حاضر از فولاد فارس و فملی ایجاد شده است.

شاخص کل هم وزن کمتر از 1 درصد رشد کرده اما شاخص کل بیشتر از 3 درص. این نشاندهنده این هست که سهم های کوچیک هنوز محبوب بازار نیستند.

بیشترین ارزش در صف های خرید به نماد وبملت با 23 میلیارد تومان تعلق دارد. بیشترین صف فروش هم برای نماد غبشهر با 10 میلیارد تومان ارزش ایجاد شده است.

 داوه عرضه شد و به هر کد 173 سهم تعلق گرفت