فاما, کمنگنز, تکنو, کترام

۵ شرکت بورسی مشمول بازگشایی و توقف نماد شدند

در جریان معاملات پنجمین روز بورس در سال جدید، ۵ شرکت مشمول بازگشایی و توقف نماد شدند.تالار حافظ کوچک

در جریان معاملات پنجمین روز بورس در سال جدید که شاخص با رشد بیش از 219 واحدی به 97 هزار و 159 واحدی رسیده، 5 شرکت مشمول بازگشایی و توقف نماد شدند. براین اساس، در حالی نماد شرکت صنعتی آما بعد از به تنفس کشیده شدن مجمع فوق العاده آماده بازگشت با محدودیت نوسان قیمت شده که نماد شرکت کاشی‌ تکسرام‌ به علت رشد بیش از 20 درصدی قیمت ، بسته و برای فردا آماده بازگشت شد.

قیمت سهام "کترام" که با سرمایه بیش از 29.4 میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد، از 5 فروردین تا امروز شاهد رشد از 130 به 155 تومان بود.

همچنین شرکت معادن منگنز بعد از اعلام نبود تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی و نوسان قیمت سهام به دلیل وضعیت عرضه و تقاضا، به بورس بازگشت و با رشد بیش از 5.6 درصدی به قیمت 801 تومانی هر سهم رسید.

تکنوتار 16 میلیارد تومانی نیز که از اواخر سال گذشته تا چهارشنبه پیش با رشد 42 درصدی قیمت از 186 به 263 تومان رسیده و متوقف شده بود، اعلام کرد تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی رخ نداده و نوسان قیمت سهام ناشی از عرضه و تقاضا است.

سهام "تکنو" امروز با صف خرید و رشد 5 درصدی در حال معامله است.