عرضه اولیه

لیست عرضه اولیه

 

نام شرکت نماد بازار دامنه قیمت پیشنهادی قیمت عرضه(ریال) حداکثر تعداد قابل سفارش

تعداد واقعی تخصیص

به هر کد

تاریخ عرضه
صنایع ماشین های اداری مادیرا فرابورس ۳٬۳۲۰ تا ۳٬۶۵۰ ریال   2000   ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
سنگ آهن گهر زمین کگهر فرابورس ۶٬۵۰۰ تا ۶٬۸۰۰ ریال   6000   ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شبصیر فرابورس ۸٬۰۰۰ تا ۸٬۵۰۰ ریال   650   ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس زپارس بورس ۳٬۲۰۰ تا ۳٬۵۰۰ ریال   300   ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
داروسازی آوه سینا داوه فرابورس ۳٬۰۰۰ تا ۳٬۳۰۰ ریال   700   ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
تجارت الکترونیک پارسیان کیش تاپکیش فرابورس ۱٬۶۰۰ تا ۱٬۷۰۰ ریال   800   ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
عطرین نخ قم نطرین فرابورس ۴۶۸۰ تا ۴۹۱۴ ریال   300   ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
کشت و دام قیام اصفهان زقیام فرابورس ۲۳۰۰ تا ۲۳۶۹ ریال 2369 700 300 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
پتروشیمی پارس پارس بورس ۲۲۸۰۰ تا ۲۴۰۰۰ ریال 24000 4000 1898 ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
دامپروری کشاورزی بینالود زبینا فرابورس ۱۴۸۰ تا ۱۵۲۴ ریال 1524 800 341 ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
پتروشیمی غدیر شغدیر فرابورس ۱۶۵۰ تا ۱۷۰۰ ریال 1700 2600 886 ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش سپ بورس ۶۲۰۰ تا ۶۵۰۰ ریال 6500 5000 1786 ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
گروه کارخانجات صنعتی تبرک تبرک فرابورس ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ ریال       ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
سرمایه‌گذاری شفادارو شفا بورس ۴۰۰۰ تا ۴۱۵۰ ریال       ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
مدیریت صنعت شوینده بهشهر شوینده بورس ۲۶۰۰ تا ۲۷۳۰       ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد زشگزا فرابورس ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ ریال       ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
س. صنعت پتروشیمی خلیج فارس وپسا فرابورس ۱٬۰۰۰ تا ۱٬۰۳۰ ریال       ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
تامین سرمایه امید امید بورس ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ ریال       ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
فولاد کاوه جنوب کیش کاوه بورس ۱۷۶۰ تا ۱۷۴۰ ریال       ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی غپآذر فرابورس ۳۳۵۵ تا ۳۰۵۰ ریال       ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
آسیا سیر ارس حآسا فرابورس ۱۱۵۰ تا ۱۲۰۰ ریال       ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
لیزینگ ایران و شرق ولشرق فرابورس ۱۴۳۳تا ۱۵۷۰ ریال       ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
تولید و صادرات ریشمک ریشمک فرابورس ۶۶۰۷ تا ۶۷۴۰ ریال       ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
داده گستر عصرنوين های وب بورس ۲۸۵۰ تا ۲۷۱۵ ریال       ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
تولیدی چدن سازان چدن بورس ۱٬۷۷۳ تا ۱٬۹۵۰ ریال       ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان گکوثر فرابورس ۱۱٬۱۰۰ تا ۱۲٬۲۰۰       ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
مبین وان کیش اوان فرابورس ۳٬۴۰۰ تا ۳٬۴۷۰       ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
به پرداخت ملت پرداخت بورس ۱۶٬۶۷۰ تا ۱۷٬۵۰۰ ریال       ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
گروه دارویی برکت برکت بورس ۲٬۲۷۵ تا ۲٬۴۲۰ ریال       ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان غگلپا فرابورس ۹٬۹۰۰ ریال       ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
ریل پرداز سیر حسیر فرابورس ۲٬۰۹۰ ریال       ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
پاکدیس غدیس فرابورس ۲٬۳۱۰ ریال       ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
آسان پرداخت آپ بورس ۹٬۹۹۹ ریال       ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
تولید برق ماه‌تاب کهنوج بکهنوج فرابورس ۹٬۳۰۰ ریال       ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
پگاه گلستان غگلستا فرابورس ۴٬۷۶۰ ریال       ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان زگلدشت فرابورس ۲٬۵۰۰ ریال       ۱۳۹۵/۰۶/۲۹