تایید زمزمه و علت کاهش استقبال عرضه اولیه

مشکل تخصیص مازاد بیش از سهمیه برخی سهامداران در عرضه اولیه دیروز "زشگزا" حل شد که ناشی از یک اشتباه بود. همچنین زمزمه حضور متعهد خرید و علت کاهش استقبال مشخص شد.13961028 زشگزا لوگو


به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان عرضه اولیه دیروز 20 درصد از سهام شیر و گوشت زاگرس شهرکرد در بازار دوم معاملات فرابورس ، هر سهم این شرکت کوچک 349 تومان کشف قیمت شد.

در این عرضه حداکثر سهمیه متقاضیان خرید 130 سهم بود اما به برخی از سهامداران بیش از این تعداد تخصیص داده شد که با توجه به قیمت پایانی هرسهم و تخصیص سهام به سفارش های 340 تا 350 تومانی ، مانند عرضه های اولیه قبلی خبری از سر و دست شکستن برای خرید هر تعداد سهام و در نتیجه کاهش سهمیه اعلامی نبود.

پیگیری های بورس پرس از مسئولان نشان داد علت تخصیص مازاد برخی سهامداران ناشی از بروز اشتباه در سامانه معاملات بود که با توجه به عرضه سهام 16 میلیون سهم "زشگزا" از سوی دو حقوقی رخ داده بود که این مشکل با ایجاد نماد "زشگزا 2 " و تخصیص مجدد سهام برطرف شد. بنابراین به همه 104 هزار و 643 خریدار دیروز، 130 سهم تخصیص داده شد.

همچنین زمزمه های دیروز خرید حدود 1.5 میلیون سهم توسط دو متعهد خریدار تایید شد و طی آن حدود 1.4 میلیون سهم توسط کارگزاری بورس بهگزین و سرمایه گذاری سینا جمع آوری شده است.

این درحالی است که از دلایل اصلی کاهش استقبال سهامداران از این عرضه ، سهمیه بسیار اندک 130 سهمی آن هم به ارزش حدود 46 هزار تومان بود که موجب شد بسیاری از سهامداران ، از خرید این سهم منصرف شوند. چرا که امروز این سهم با صف خرید بیش از 21 میلیون سهمی و رشد 5 درصدی روبرو شده است .