شبهرن

تمدید یک ماهه افزایش سرمایه شرکت نفتی از سوی سازمان بورس

سازمان بورس درپی اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه ۳۰ درصدی شرکت نفت بهران، مهلت یک ماهه برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه صادر کرد.شبهرن logo 600x400

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی صدور مجوز افزایش سرمایه 30 درصدی شرکت بورسی نفت بهران در 11 بهمن و اتمام مهلت استفاده از آن، سازمان بورس مهلت 30 روزه ای تا تاریخ 10 اردیبهشت جهت تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه این شرکت 200 میلیارد تومانی صادر کرد.

به این ترتیب،"شبهرن" می تواند از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و جهت اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه گذاری انجام شده،سرمایه را به 260 میلیارد تومان برساند.

بنابراین گزارش،بنیاد مستضعفان با 29.9 درصد و توسعه خدمات مدیریت اهداف با 15.7 درصد سهم در ترکیب سهامداری این شرکت حضور دارند.