حجم های مشکوک

حجم های مشکوک معاملات؛ شنبه 3 آذر 1397

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اصطلاح "حجم های مشکوک معاملات" زمانی استفاده می شود که به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه هایی از تغییر مهم در روند یک سهام و یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی هستند. با پایش و تحلیل حجم های مشکوک میتوانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.

این لیست به ترتیب ستونی تنظیم شده است که نسبت حجم روزانه را به میانگین حجم ماهانه نشان می دهد.

نماد آخرین قیمت درصد افزایش نسبت حجم روز به میانگین ماهانه
زمگسا 3510 4.71 12
سفار 5600 -4.92 11.1
سنير 18465 1.46 8.5
وبشهر 2040 4.72 8.3
فبيرا 1580 110.68 6.7
خريخت 1777 2.95 4.9
نوين 1467 4.94 4.6
شغدير 5331 3.29 4.6
غدام 8507 5 4
بپاس 4730 -0.21 3.7
سفاسي 16760 10.27 3.1
پلوله 6531 10.13 3
ختور 2629 5.03 3
خودكفا 17432 6.16 2.9
ساروم 3428 5.31 2.7

13970903 unusual volumes