خساپا, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال خساپا - پیشروی تا 109

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

سناریوی ذکر شده در تحلیل قبل در حال وقوع است و قیمت خساپا تا مرز 109 تومان افزایش یافت. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970608 تحلیل تکنیکال خساپا

چاپ

شاخص کل, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شاخص کل - آیا شاخص به استراحت نیاز دارد؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

روند صعودی قدرتمند سهام شاخص ساز بورس، شاخص کل را تا 140527 بالا برده است. با توجه به شمارش امواج الیوت و اینکه در موج 5 قرار داریم و همچنین تشکیل الگوی هارمونیک پروانه نزولی، احتمال نزول موقت و در واقع استراحت شاخص وجود دارد. هنوز این نزول قطعی نیست و روند صعودی بلند مدت شاخص هم در نهایت خدشه دار نشده است. سناریوی احتمالی کوتاه مدت در نمودار ترسیم شده است.

 13970606 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

چاپ

خساپا, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال خساپا - شکست خط روند نزولی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

خط روند نزولی بلند مدت خساپا شکسته شده و حالا میتوان انتظار رشد بلند مدت جدیدی برای خساپا متصور شد. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970601 تحلیل تکنیکال خساپا

چاپ