تحلیل تکنیکال, تاپیکو

تحلیل تکنیکال تاپیکو - آماده خروج از روند نزولی بلندمدت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

تاپیکو در4 سال گذشته در یک روند نزولی گرفتار بوده است که از سقف 212 تا کف 119 ادامه داشته است. اما از سوی دیگر قیمت از کف 119 موج صعودی جدیدی شروع کرده است که میتواند این روند نزولی را پایان دهد. قیمت یک بار تا مقاومت 188 دست پیدا کرده اما مجددا عقب نشینی کرده است. احتمالا موج صعودی جدیدی برای تست مجدد این مقاومت در راه باشد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:

 13970431 تحلیل تکنیکال تاپیکو

چاپ

شاخص کل, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شاخص کل - ادامه عقب نشینی از قله 115555

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

شاخص کل با شکست مقاومت 100 هزار واحدی به سرعت تا 115555 واحد پرواز کرد. حالا بنظر میرسد که شاخص برای موج صعودی بعدی نیاز به یک عقب نشینی موقت داشته باشد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

 13970427 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

چاپ

شاخص کل, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شاخص کل - تکمیل پروانه نزولی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

شاخص کل با شکست مقاومت 100 هزار واحدی به سرعت تا 115555 واحد پرواز کرد. حالا بنظر میرسد که شاخص برای موج صعودی بعدی نیاز به یک عقب نشینی موقت داشته باشد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

 13970417 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

چاپ