تحلیل تکنیکال فاراک - پایان احتمالی نزول دراماتیک

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فاراک پس از بازگشایی حمایت 180 را شکسته و با ایجاد یک شکاف فرار به روند نزولی خود شتاب بیشتری داد و در پایان هفته گذشته تا 108 تومان نیز عقب نشینی کرد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13960924 تحلیل تکنیکال فاراک

 

چاپ