شبندر, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شبندر - هدف 800

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

موج سوم شبندر همچنان در جریان است. با توجه به موج شماری الیوت احتمالا موج سوم در محدوده 800 متوقف خواهد شد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13961008 تحليل تکنيکال شبندر

چاپ