شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص کل - هدف موج سوم در 15850

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

روند صعودی شاخص کل روز جاری با افزایش 829 واحدی و دستیابی به رقم 98354 ادامه یافت. هدف موج  اخیر احتمالا محدوده 105850 خواهد بود. با رسیدن شاخص به محدوده 106000 ممکن است موج صعودی متوقف شود اما از سوی دیگر احتمال ادامه موج نیز وجود دارد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

 13961004 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

 

چاپ