خودرو

تحلیل تکنیکال خودرو - سیگنال خرید آر اس آی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خودرو دقیقا مطابق سناریوی پیش بینی شده در تحلیل قبل تا 323 تومان صعود کرد اما بیش از انتظار نیز نزولی شده و تا 265 شاهد کاهش قیمت بود. با تشکیل کف جدید احتمالا یکبار دیگر شاهد افزایش قیمت تا مقاومت 323 باشیم.

13961023 تحلیل تکنیکال خودرو 

چاپ