سایت سام سهام در حال حاضر به صورت آزمایشی در حال به روز رسانی است و نسخه جدید سایت تا پایان سال در دسترس قرار خواهد گرفت.

خودرو

تحلیل تکنیکال خودرو - خودرو در ابتدای راه

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

روند نزولی خودرو در کف 231 به پایان رسیده است. روند صعودی خودرو آغاز شده اما به دلیل فشار عرضه، روند صعودی با رفت و برگشت زیاد پیشروی می کند. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13960924 تحلیل تکنیکال خودرو

 

 

چاپ