خساپا

تحلیل تکنیکال خساپا - پایان موج c

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با تشکیل پروانه صعودی و ایجاد کف جدید در 933 ریال بنظر میرسد روند نزولی خساپا نیز در حال پایان است. برای تایید پایان روند نزولی نیازمند صعودی شدن اندیکاتورهای مک دی و آر اس آی و همچنین عبور قیمت از اولین مقاومت در 108 تومان هستیم.

13961017 تحلیل تکنیکال خساپا

چاپ