خساپا, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال خساپا - بازگشت به کف 93

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در تحلیل قبلی ذکر شد که با تشکیل پروانه صعودی و ایجاد کف 93 بنظر میرسد روند نزولی خساپا نیز در حال پایان است. برای تایید پایان روند نزولی، نیازمند صعودی شدن اندیکاتورهای مک دی و آر اس آی هستیم و همچنین قیمت باید از اولین مقاومت که حالا در 98 تومان قراردارد بگذرد.

13961020 تحلیل تکنیکال خساپا

چاپ