سایت سام سهام در حال حاضر به صورت آزمایشی در حال به روز رسانی است و نسخه جدید سایت تا پایان سال در دسترس قرار خواهد گرفت.

تحلیل تکنیکال امید - هدف تخمینی در 230

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 با در نظر گرفتن تعداد روزهای بسیار کمی که از معاملات امید میگذرد بسختی میتوان تحلیل تکنیکال مناسبی از این سهم ارائه داد. تنها قصد داریم هدف احتمالی موج بعدی امید را تخمین بزنیم.

 13961018 تحلیل تکنیکال امید

چاپ