سایت سام سهام در حال حاضر به صورت آزمایشی در حال به روز رسانی است و نسخه جدید سایت تا پایان سال در دسترس قرار خواهد گرفت.

تحلیل تکنیکال امید - دورخیز احتمالی برای موج سوم

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در تحلیل قبلی ذکر شد که با در نظر گرفتن تعداد روزهای بسیار کمی که از معاملات امید میگذرد بسختی میتوان تحلیل تکنیکال مناسبی از این سهم ارائه داد. با توجه به پایدار ماندن حمایت 176 همچنان هدف موج بعدی را 230 تخمین میزنیم.

13961021 تحلیل تکنیکال امید

چاپ