ذوب, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ذوب - هدف موج سوم

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

موج سوم از کف 68 تومان آغاز شده و در 5 ماه اخیر قیمت را تا بیش از 252 افزایش داده است. با توجه به عبور قیمت از سطوح مقاومتی قبلی احتمال توقف قیمت در سطح 261% فیبو افزایش می یابد. البته احتمال ادامه موج صعودی اخیر در قیمت های بالاتر نیز وجود دارد.

سناریوی بدیبینانه در نمودار ترسیم شده است:

13970621 monthly technical analysis تحلیل تکنیکال ذوب

 

چاپ

تحلیل تکنیکال, وبملت

تحلیل تکنیکال وبملت - اهداف موج سوم سیکل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

موج سوم سیکل در دو ماه اخیر از 88 تومن استارت زده و حالا به سمت مقاومت 210 در حال پیشروی است. این موج در میان مدت 285 تومن و در بلند مدت 405 را میتواند هدف قرار دهد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970622 تحلیل تکنیکال وبملت ماهانه

چاپ

خساپا, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال خساپا - پیشروی تا 109

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

سناریوی ذکر شده در تحلیل قبل در حال وقوع است و قیمت خساپا تا مرز 109 تومان افزایش یافت. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970608 تحلیل تکنیکال خساپا

چاپ

شاخص کل, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شاخص کل - آیا شاخص به استراحت نیاز دارد؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

روند صعودی قدرتمند سهام شاخص ساز بورس، شاخص کل را تا 140527 بالا برده است. با توجه به شمارش امواج الیوت و اینکه در موج 5 قرار داریم و همچنین تشکیل الگوی هارمونیک پروانه نزولی، احتمال نزول موقت و در واقع استراحت شاخص وجود دارد. هنوز این نزول قطعی نیست و روند صعودی بلند مدت شاخص هم در نهایت خدشه دار نشده است. سناریوی احتمالی کوتاه مدت در نمودار ترسیم شده است.

 13970606 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

چاپ