تحلیل تکنیکال, حکشتی

حمایت مهم 437 - تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی حکشتی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

موج سوم الیوت در دو ماه اخیر استارت خورده و در گام اول تا580 تومان پیشروی کرد. اصلاح سریع در دو هفته اخیر قیمت را تا حمایت مهم 437 پایین آورده است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

 13970716 تحلیل تکنیکال حکشتی نمودار هفتگی

چاپ