وبملت, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال وبملت - عقب نشینی موقت از 271

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در تحلیل قبلی ذکر شد که "موج سوم سیکل در دو ماه اخیر از 88 تومن استارت زده و حالا به سمت مقاومت 210 در حال پیشروی است". موج سوم به سرعت از مقاومت 210 هم عبور کرده و تا 271 قیمت را افزایش داد. در تحلیل قبلی، اولین هدف بلند مدت موج سوم را 285 محاسبه کرده بودیم که همچنان پابرجاست.

با توجه به رشد سریع قیمت در سه ماه اخیر، نیاز به اصلاح موقت برای دستیابی به اهداف بعدی در بلند مدت وجود دارد. احتمالا این اصلاح در محدوده 200 تا 210 تومان به پایان خواهد رسید. این موج در میان مدت 285 تومن و در بلند مدت 405 را میتواند هدف قرار دهد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970805 تحلیل تکنیکال وبملت نمودار ماهانه

چاپ