تحلیل تکنیکال وبملت, وبملت, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال وبملت - در حمایت سطح 38%

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 روند صعودی وبملت در سقف تاریخی 295 به پایان رسید و در حال حاضر در یک موج اصلاحی قرار داریم. حال که این موج اصلاحی به سطح 38% فیبو برخورد کرده احتمالا شاهد یک موج صعودی کوچک باشیم. اما در میان مدت احتمال نزول بیشتر تا سطح 61% وجود دارد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970919 تحلیل تکنیکال وبملت 

چاپ