وبملت, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال وبملت - اهداف موج سوم سیکل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

موج سوم سیکل در دو ماه اخیر از 88 تومن استارت زده و حالا به سمت مقاومت 210 در حال پیشروی است. این موج در میان مدت 285 تومن و در بلند مدت 405 را میتواند هدف قرار دهد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970622 تحلیل تکنیکال وبملت ماهانه

چاپ