های وب, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال های وب - حمایت 647 تومن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 های وب پس از خروج از مثلث افزایشی وارد موج سوم اصلی شده است. پس از توقف این موج در مقاومت 741، قیمت تا حمایت 647 عقب نشینی کرده است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13971016 تحلیل تکنیکال های وب نمودار روزانه 

چاپ