تحلیل تکنیکال, شاخص کل

تحلیل تکنیکال نمودار نیم ساعته شاخص کل - پروانه امیدوارکننده

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سناریوی پیش بینی شده در تحلیل های قبلی محقق شده و نزول شاخص کل ادامه یافت. حالا با نزول شاخص به سطوح پایینتر از 170000 واحد احتمال تکمیل موج C قوت گرفته و احتمال برگشت صعودی بیشتر می شود. آنچه در نمودارهای کوتاه مدت امیدوار کننده است، تشکیل یک الگوی هارمونیک پروانه صعودی است. به احتمال زیاد در هفته جاری شاهد برگشت بازار صعودی خواهیم بود.

13970905 تحلیل تکنیکال شاخص کل نمودار نیم ساعته قرمز

چاپ