تحلیل تکنیکال, شاخص کل

تحلیل تکنیکال نمودار نیم ساعته شاخص کل - توقف در 181621

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 روز چهارشنبه 18 مهر، شاخص کل دامنه نوسانی کوچکی را شاهد بود. شاخص بعد از افزایش تا 181621 متوقف شد و نشانه هایی از تمایل به نزول مجدد در شاخص دیده می شود. احتمال نزولی شدن در ابتدای هفته بعد بالاست. اگر بدبینانه بخواهیم پیش بینی کنیم احتمالا موج جدیدی شاخص را تا 164 هزار واحد وادار به عقب نشینی کند. در صورتی که شاخص خط روند نزولی موقت در نمودار نیم ساعته را بشکند میتوان به صعود در کوتاه مدت امیدوار شد و سناریوی احتمالی نزول تا 164 هزار واحد کنار گذاشته شود. سناریوی بدبینانه در نمودار ترسیم شده است.

13970718 تحلیل تکنیکال شاخص کل نمودار نیم ساعته 

چاپ