تحلیل تکنیکال, فولاد(نماد فولاد مبارکه اصفهان)

تحلیل تکنیکال فولاد - ایستگاه 300

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فولاد در محدوده 300 مقاومت مهمی دارد که ممکن است مدتی روند صعودی را متوقف نماید.  سناریوی احتمالی بلند مدت در نمودار ماهانه را مشاهده بفرمایید:

13960924 تحلیل تکنیکال فولاد نمودار ماهانه

 

چاپ