تحلیل تکنیکال, فولاد(نماد فولاد مبارکه اصفهان)

تحلیل تکنیکال فولاد - ادامه روند صعودی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پس از توقف 4 ماهه در روند صعودی شاهد ادامه صعود فولاد هستیم. احتمالا مقاومت 313 شکسته خواهد شد و روند حاضر قیمت را تا حدود 400 تومان افزایش خواهد داد. سناریوی احتمالی بلند مدت در نمودار ماهانه را مشاهده بفرمایید:

13970310 تحلیل تکنیکال فولاد نمودار ماهانه

 

چاپ