تحلیل تکنیکال, فارس

تحلیل تکنیکال فارس - تلاش برای شکستن مقاومت 700

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فارس موج سوم سیکل را از 379 تومان استارت زده و حالا بدنبال شکستن مقاومت 700 خواهد بود. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970412 تحلیل تکنیکال فارس

 

چاپ