تحلیل تکنیکال, شغدیر

تحلیل تکنیکال شغدیر - هدف بعدی در 300 تومان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شغدیر در یک کانال صعودی در حال پیشروی است و حالا در ریز موج سوم قرار داریم که احتمالا هدف آن در سطح 161% فیبوناچی موج های اول و دوم قرار دارد. این سطح در محدوده 300 تومان است.

13970513 تحلیل تکنیکال شغدیر

چاپ