تحلیل تکنیکال, شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص کل - هدف بعدی شاخص 200000

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

منطقه مقاومتی سطح 100% پروجکشن فیبو شکسته شده. هدف بعدی موج 5 شاخص کل، سطح 161% در محدوده 200000 خواهد بود.

13970621 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

چاپ