تحلیل تکنیکال, شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص کل - تکمیل پروانه نزولی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شاخص کل با شکست مقاومت 100 هزار واحدی به سرعت تا 115555 واحد پرواز کرد. حالا بنظر میرسد که شاخص برای موج صعودی بعدی نیاز به یک عقب نشینی موقت داشته باشد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

 13970417 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

چاپ