تحلیل تکنیکال, شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص کل - آیا محدوده 355000 قله جدیدی خواهد بود

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

موج پنجم الیوت با شتاب از هدف 275000 گذشته و هیچگونه توقفی صورت نگرفت. شتاب صعودی حالا شاخص کل را از 350000 واحد نیز عبور داده است. با توجه به سطوح قوی فیبوناچی در محدوده 355000 احتمال توقف روند صعودی بسیار بالاست. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13980930 تحلیل تکنیکال شاخص کل نمودار ماهانه
 

 

 

چاپ