تحلیل تکنیکال, شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص کل - هدف 275000

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 شاخص کل سال 98 را با عبور از مقاومت تاریخی آغاز کرده و صعود بهاری شاخص در تابستان نیز ادامه داشته است. با توجه به تحلیل های بلند مدت در نمودار ماهانه می توان هدف این روند صعودی را 275000 واحد دانست. به احتمال زیاد شاخص در این محدوده متوقف خواهد شد و همچنین احتمال نزول شاخص در میان مدت نیز وجود دارد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13980408 تحلیل تکنیکال شاخص کل نمودار ماهانه 

 

 

چاپ