تحلیل تکنیکال, ذوب

تحلیل تکنیکال ذوب - هدف موج سوم

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

موج سوم از کف 68 تومان آغاز شده و در 5 ماه اخیر قیمت را تا بیش از 252 افزایش داده است. با توجه به عبور قیمت از سطوح مقاومتی قبلی احتمال توقف قیمت در سطح 261% فیبو افزایش می یابد. البته احتمال ادامه موج صعودی اخیر در قیمت های بالاتر نیز وجود دارد.

سناریوی بدیبینانه در نمودار ترسیم شده است:

13970621 monthly technical analysis تحلیل تکنیکال ذوب

 

چاپ