تحلیل تکنیکال, خساپا

تحلیل تکنیکال خساپا - پایان روند نزولی در کف 71

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در تحلیل گذشته ذکر کردیم که محدوده 76 تومان حمایت مهمی برای خساپا بوده و احتمالا پایان روند نزولی برای خساپا باشد. حالا با تشکیل گارتلی صعودی و برگشت قیمت از کف جدید در 71 تومان بنظر میرسد که روند نزولی خساپا به پایان رسیده است. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970228 تحلیل تکنیکال خساپا هفتگی

چاپ