تحلیل تکنیکال, خساپا

تحلیل تکنیکال خساپا - نزول دو ساله سایپا تا کف دره

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

خساپا همچنان در روند نزولی خود که بیش از 2 سال است در آن قرار دارد گرفتار بوده و حالا تا حمایت مهم 76 تومان هم عقب نشینی کرده است. این حمایت، مقاومتی است که در زمستان 1394 شکسته شد و حالا نقش حمایت برای خساپا دارد. هنوز فشارعرضه بیشتر از تقاضاست اما در قیمت های حاضر ممکن است تقاضا افزایش یافته و روند نزولی پایان یابد. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970207 تحلیل تکنیکال خساپا هفتگی

چاپ