تحلیل تکنیکال, خساپا

تحلیل تکنیکال خساپا - شکست خط روند نزولی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

خط روند نزولی بلند مدت خساپا شکسته شده و حالا میتوان انتظار رشد بلند مدت جدیدی برای خساپا متصور شد. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970601 تحلیل تکنیکال خساپا

چاپ