ثعمرا, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ثعمرا - شکست خط روند نزولی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 روند نزولی 2 ساله ثعمرا شکسته شده و با برگشت 8 درصدی روز گذشته احتمالا شاهد موج سوم الیوت خواهیم بود. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970510 تحلیل تکنیکال ثعمرا 

چاپ