ثعمرا, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ثعمرا - برگشت مجدد به خط روند نزولی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در تحلیل قبل گفته شد که روند نزولی 2 ساله ثعمرا شکسته شده و احتمالا شاهد موج سوم الیوت خواهیم بود. با برگشت قیمت به خط روند و واکنش قوی صعودی به این خط احتمال صعود قوی در موج سوم قوت گرفته است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970516 تحلیل تکنیکال ثعمرا
 

چاپ