تاپیکو, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال تاپیکو - آماده خروج از روند نزولی بلندمدت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تاپیکو در4 سال گذشته در یک روند نزولی گرفتار بوده است که از سقف 212 تا کف 119 ادامه داشته است. اما از سوی دیگر قیمت از کف 119 موج صعودی جدیدی شروع کرده است که میتواند این روند نزولی را پایان دهد. قیمت یک بار تا مقاومت 188 دست پیدا کرده اما مجددا عقب نشینی کرده است. احتمالا موج صعودی جدیدی برای تست مجدد این مقاومت در راه باشد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:

 13970431 تحلیل تکنیکال تاپیکو

چاپ