اپرداز, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال اپرداز - تثبیت کف 612

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در تحلیل های قبل ذکر شد که اپرداز از قله 1518 روند نزولی شدیدی را شاهد بوده که قیمت را بیش از 50% کاهش داده است. سناریوی ذکر شده در نمودار قبل در نیمه راه قرار دارد و کف 612 همچنان شروع موج 3 را نوید می دهد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:

13970524 تحلیل تکنیکال اپرداز

 

چاپ