تحلیل تکنیکال, اپرداز

تحلیل تکنیکال اپرداز - انتظار برای پایان موج نزولی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اپرداز از قله 1518 روند نزولی شدیدی را شاهد بوده که قیمت را بیش از 50% کاهش داده است. همچنان این روند نزولی ادامه دارد اما احتمالا در کوتاه مدت این روند شکسته خواهد شد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:

13970314 تحلیل تکنیکال اپرداز

 

چاپ