کچاد

عملکرد فروش کچاد

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بر اساس گزارش ماهانه اسفند 96 شرکت چادرملو 3.35 هزار میلیارد تومانی مبلغ 3.38 هزار میلیارد تومان طی یکسال فروش داشته و توانسته 104 درصد از فروش آخرین پیش بینی را پوشش دهد. از مبلغ فوق حدود 37 درصد به کنسانتره آهن، 38 درصد گندله و 21 درصد مربوط به فروش فولاد بوده است.چادرملو کچاد لوگو

"کچاد" در سال 96 حدود 393 هزار تن شمش فولاد با متوسط نرخ 18409 ریال به ازای هر کیلو به فروش رسانده در حالی که برآورد شرکت برای فروش این محصول عمدتا بین 300 تا 350 هزار تن در نوسان بوده است. متوسط نرخ فروش این محصول نیز طبق آخرین پیش بینی مبلغ 1729 تومان به ازای هر کیلو در نظر گرفته شده بود که در واقعیت فولاد را با نرخ بالاتر از بودجه به فروش رسانده است.

در اسفند ماه نیز هر کیلو از این محصول را با متوسط نرخ 1984 تومان به ازای هر کیلو به فروش رسانده است. در خصوص محصول کنسانتره آهن نیز شرکت برآورد کرده بود 1.18 هزار میلیارد تومان از این محصول را به فروش برساند که عملا موفق به فروش 1.24 هزار میلیارد تومان از این محصول شده که تحقق فروش بیش ار بودجه این محصول به دلیل پوشش 104 درصدی تناژ فروش آن است.

در خصوص فروش محصول گندله اما شرکت 95 درصد بودجه را پوشش داده که عمدتا به دلیل عقب بودن تناژ فروش نسبت به بودجه است. با این حال باید توجه داشت متوسط نرخ فروش کلیه محصولات در اسفند ماه نسبت به متوسط نرخ فروش شرکت در کل سال و نرخ های در نظر گرفته شده در بودجه سال 96 بالاتر هستند.