شپدیس

عملکرد فروش شپدیس

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پتروشیمی پردیس با سرمایه 600 میلیارد تومانی بر اساس گزارش ماهانه منتهی به اسفند 96 ، طی دوره 6ماهه نخست سال مالی با فروش کلی به مبلغ 1.23 هزار میلیارد تومان،موفق به پوشش 52 درصدی بودجه منتهی به شهریور 97 شده که اوره صنعتی صادراتی با مبلغ فروش 826.8 میلیارد تومان سهم عمده فروش (67 درصد)  را به خود اختصاص داده است.

شپدیس پتروشیمی پردیس لوگو

"شپدیس" در 6 ماهه اول سال مالی مقدار 824،886 تن اوره صادراتی معادل حدود 44 درصد از مقدار برآوردی برای فروش در سال مالی جاری را به فروش رسانده است. متوسط نرخ فروش اوره صنعتی در این دوره حدود 10024 ریال به ازای هر کیلو بوده که از مبلغ برآوردی 9،312 ریال به ازای هر کیلو در بودجه شرکت بالاتر است. اوره داخلی نیز با توجه به اینکه عمدتا با نرخ مشخص به سازمان حمایت کشاورزی به فروش می رود بدون نوسان خاص و حوالی نرخ 6،156 ریال به ازای هر کیلو و نزدیک به نرخ های مورد انتظار در بودجه به فروش رفته است.