شپترو

عملکرد فروش شپترو

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پتروشیمی آبادان با سرمایه 63 میلیارد تومانی که به دلیل زیان ده شدن عملکرد شرکت طی دو سال مالی متوالی مشمول فرایند تعلیق شده، در اسفند سال 96 با فروش 19.4 میلیارد تومانی محصولات توانسته مجموع مبلغ فروش سال 96 خود را با کاهش 2 درصدی نسبت به سال مالی 95 به 172.8 میلیارد تومان برساند که این مبلغ 88 درصد مبلغ فروش پیش بینی شده برای این سال در بودجه شرکت است.شپترو لوگو پتروشیمی ابادان

برای سال 96 پیش بینی شده بود "شپترو" از مهمترین محصول خود یعنی PVC درآمدی 162.2 میلیارد تومانی داشته باشد که در پایان توانست 92 درصد این مبلغ را محقق سازد. شرکت در بودجه پیش بینی کرده بود 49.4 هزار تن از این محصول را به نرخ میانگین هر تن 3.28 میلیارد تومان به فروش برساند.

در 12 ماهه سال 96 در حالی که مقدار فروش این گروه محصول با افت 13 درصدی نسبت به سال 95 به 42.8 هزار تن کاهش یافته، میانگین نرخ فروش با رشد 10 درصدی به 3.47 میلیارد تومان به ازای هر تن افزایش داشته است. نرخ فروش pvc در اسفند ماه 4.12 میلیارد تومان به ازای هر تن بوده که در مقایسه با بهمن ماه 6 درصد رشد داشته است.