خپارس

عملکرد فروش خپارس

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت پارس خودرو با سرمایه 2.27 هزار میلیارد تومانی در بودجه خود پیش بینی کرده بود برای سال 96 بتواند از فروش محصولات 6.17 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که در اسفند ماه توانسته با فروش 730 میلیارد تومانی مجموع مبلغ فروش سال 96 خود را با افزایش 53 درصدی نسبت به سال 95 به 6.6 هزار میلیارد تومان برساند.

خپارس پارس خودرو لوگو

در حالی که "خپارس" برای سال 96 در بودجه پیش بینی کرده بود از فروش 100 هزار دستگاه گروه رنو 3.8 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، در 12 ماهه منتهی به اسفند موفق شده با فروش 111 هزار تعداد (37 درصد بیشتر از سال 95) از این گروه محصول درآمد 4.4 هزار میلیارد تومان کسب کند که 47 درصد بیشتر از سال 95 بوده است.

همچنین این شرکت بورسی برای سال 96 در بودجه پیش بینی کرده بود از فروش 50 هزار دستگاه گروه برلیانس 2 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که در 12 ماهه منتهی به اسفند موفق شده با فروش 42 هزار تعداد (90 درصد بیشتر از سال 95) از این گروه محصول درآمد 1.8 هزار میلیارد تومانی کسب کند که 80 درصد بیشتر از سال 95 بوده است.

به دنبال انتشار گزارش عملکرد فروش اسفند و 12 ماهه سال جاری شرکت های بورسی و فرابورسی پتروشیمی فجر،پتروشیمی خراسان و فولاد هرمزگان جنوب کارگزاری بانک توسعه صادرات تحلیلی کوتاه از عملکرد درآمدی این 3 شرکت ارایه کرد.