کدال, سکرد

سیمان کردستان 3 ماهه زیان را کاهش داد

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سیمان کردستان در دوره 3ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 67 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد کاهش داشت.سکرد لوگو
سیمان کردستان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک هزار و 200 میلیارد ریال منتشر کرد.

شرکت سیمان کردستان با انتشار عملکرد 3 ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 80میلیارد و 890 میلیون ریال زیان خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 67 ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرد.

این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 79 ریال زیان شناسایی و در پایان سال مالی قبل به ازای هر سهم 257 ریال زیان محقق کرد.

با افزوده شدن زیان انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در نهایت مبلغ یک هزار و یک میلیارد و 121 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.